Referanse prosjekter

Bli inspirert av disse referansene!

Saugbrugs

Norske Skog Saugbrugs er en norsk papirfabrikk i Halden som i dag er en del av Norske Skog. Firmaet ble startet i 1859 som et aksjeselskap under navnet Saugbrugsforeningen, men har røtter i den Fredrikshaldske Saugbrugercorporation med flere hundre års historie.

Firmaet var lenge Norges største sagbruk, en av de største trelasteksportørene og dessuten en stor skogeier, men ble på 1900-tallet en papirfabrikk.
Image
Image

Storbyen, Sarpsborg

Storbyen i Sarpsborg ble åpnet 1999 og har høstet internasjonal anerkjennelse for sin arkitektur og løsninger. Storbyen ligger meget sentralt ved torget i Sarpsborg sentrum, som en naturlig avslutning av byens gågate. Senteret er lett tilgjengelig ca 2 km fra avkjøringen fra E6.

Storbyen huser også regionens mest trafikkerte bussterminal, som gjør tilgjengeligheten meget god til og fra senteret.

Ås Videregående Skole

Ås videregående skole er en videregående skole i Ås kommune i Akershus. Skolen ble etablert som Follo yrkesskole 28. oktober 1950.

Ås videregående er den største videregående skolen i Akershus med 1 200 elever. Skolen har en rekke tilbud som allmennfag, allmennfaglig påbygning, idrettsfag, elektrofag, design- og håndverksfag, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon og den engelskspråklige IB-linjen (International Baccalaureate).

Skolen har også alternativ opplæring med fire klasser med tilrettelagt allmennfag og fire klasser med tilrettelagte yrkeskurs.
Image
Image

Borregaard - Orkla-låven

Borregaard (OSE: BRG) er et norsk industrikonsern og allmennaksjeselskap med hovedkontor i Sarpsborg. Konsernet var en del av Orkla frem til børsnoteringen i oktober 2012. Omsetningen i 2015 var på 4,16 milliarder kroner, selskapet hadde 1075 ansatte, og ledes av Per A. Sørlie. Driftsresultatet for 2015 ble på 497 millioner kroner.

Borregaard produserer biokjemikalier basert på tømmer. Ved å utnytte de ulike bestanddelene i tømmerstokken produserer selskapet lignin, spesialcellulose, vanillin og bioetanol til en rekke anvendelser innen blant annet landbruk og fiskeri, byggeindustri, farmasi og kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. Borregaard har salgskontorer og produksjonsenheter i til sammen 63 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.